Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan føre til sykdom og plager hos mange mennesker. Et godt inneklima på arbeidsplassen er viktig for både helse, trivsel og ytelse. Enviroclean desinfiserer lokalene/bygningsmassen for alt av sporer og microorganismer som fyller luften og gir et dårlig inneklima.

Det er dokumentert sammenheng mellom fuktskader og astmautvikling, samt forverring av astma/allergi og luftveisinfeksjoner. Flere opplever også generelle plager som hodepine, trøtthet, uopplagthet og konsentrasjonsvansker.

Hvorfor bry seg om fukt?

Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer. 

Hva bør gjøres med fukt og mugg?

Det må handles raskt ved vannlekkasjer eller når det oppdages vanninntrenging eller synlige fuktskader i bygningen. Fuktskader som får lov til å utvikle seg vil forringe inneklima og ramme ansatte, elever og barn. Tiltak som gjøres tidlig for å redusere omfanget av fuktskadene vil ha betydning for brukernes helse.

Vår metode utbedrer ikke vannskader, men renser og dreper påbegynt vekst av sopp, mugg og sporer. Dette kan gi et dårlig inneklima en utsettelse for utbedring og sørge for at opphold i lokalene ikke er helseskadelig i opptil 6-8 mnd mens en utbedring av skader foregår.