Barn fortjener et rent og sunt inneklima.

Barnehager og skoler, offentlige eller private, har et helt spesielt ansvar for å sørge for godt og friskt inneklima. Steder hvor barn oppholder seg over lengre tid krever en garanti for at det ikke er helsefarlig å oppholde seg der. Vi vet av erfaring at dette ikke alltid er tilfelle. Mange av lokalitetene er i gamle bygninger hvor sopp, råte og generelt høyt innhold av skadelige sporer er i luften.

Hva er ofte årsaken til usunt inneklima?
Fukt, enten som følge av dårlig isolasjon og drenering, eller ved tidligere vannlekasje er en vanlig grunn til helsefarlig inneklima. 

Utbrudd av virus generelt, herunder influensa og liknende, kan også henge igjen i lokalene.

Muggsopp og sporer som avgir gasser forurenser luften. Typiske symptomer kan være kløe i øynene, irritasjon i luftveier, samt generelt nedsatt form. Hyppig fravær over tid kan også indikere at man har et problem med inneklimaet.

Dårlig luftkvalitet kan også komme av tett eller defekt ventilasjon.

Hydrogenperoksid « NO TOUCH» er særdeles godt egnet for desinfisering av nettopp lokaler hvor barn og unge oppholder seg. Dette fordi hydrogenperoksid ikke krever tiltak etter desinfiseringen. Selve gassen omdannes raskt til vann og lokalene kan tas i bruk igjen allerede etter et par timer, helt uten fare for barna.

Ønsker du en befaring eller en uforpliktende prat rundt et problem. Ta kontakt så besøker vi dere.

 

Dette skriver Astma og Allergiforbundet.

Det er godt dokumentert at opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Det er også studier som viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma.

Flere studier har også funnet en sammenheng mellom fukt- og muggsoppskader i innemiljøet og helseplager som hodepine, unormal trøtthet og nedsatt arbeidsevne

Mange bygg i Norge sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst. Den anbefalte normen er likevel klar: Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme.

Fuktskader i bygg kan oppstå på grunn av lekkasjer gjennom konstruksjonene (tak/vegger/grunn) eller ved lekkasjer fra rørinstallasjoner, men den mest vanlige årsaken er som følge av kondensering på kalde flater som vinduer, yttervegger og lignende. Dette skjer hvis fuktproduksjonen inne bygget er for høyt i forhold til ventilasjonen.

Å tørke kondens i vinduene hver morgen og kveld vil ha en viss effekt, kanskje barna til og med synes det er gøy å hjelpe til? Men det løser selvsagt ikke det egentlige problemet.

Rapporter synlige fuktskader/mugg til styrer og/eller eier. Fukskader må utbedres umiddelbart.

Hvordan avdekkes slike utfordringer?

Årsaksforhold til urent inneklima kan ofte avdekkes ved visuell kontroll. I tillegg snakker vi oss gjennom historien og påviser mulige grunner til plager og ubehag.

Vi benytter også  såkalte "Sniffere" eller "DipSlides" En sniffer er et apparat som rett og slett "lukter" verdier og innhold i luften. Og en "Dipslides" er indikatorer som vi henger opp på veggen og som etter kort tid viser utslag som gjør at vi kan lese av verdiene og innholdet i rommet. Vi legger dipsliden inn i en såkalt inkubator som holder stabil temperatur over tid. Dette kalles å dyrke frem bakteriene. da vet vi med 100% sikkerhet hva som er kvalitet og evt problem med ditt inneklima.