Ofte er dårlig inneklima ikke noe man lett ser, men til dels kan man i noen tilfeller lukte det. Det kan være mange årsaker til et forurenset eller dårlig inneklima. Noen av de vanligste årsakene er rester etter husdyr, fukt eller rester etter en vannlekkasje eller liknende. Mugg, sopp og sporer fra levende organismer i kjeler og på loft kan i mange tilfeller skape problemer. Selvsagt vil også dårlig eller mangelfull ventilasjon samt avfall og sot i forbindelse med peis og vedovn påvirke kvaliteten.

Visste du at man kan få alvorlige helseplager av et forurenset inneklima.
 
Hva innebærer egentlig en et urent inneklima for din og familiens helse. Hva er plager som i dag beviselig kan relateres til uren luft i hjemmet.
 
Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer.

 

Hvorfor bry seg om fukt?

Det er godt dokumentert at opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. Det er også studier som viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma eller forverring av eksisterende astma. Det kan også føre til flere og verre luftveisinfeksjoner, samt hoste og piping i brystet.

Flere studier har også funnet en sammenheng mellom fukt- og muggsoppskader i innemiljøet og helseplager som hodepine, unormal trøtthet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Mange hjem i Norge sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst. Den anbefalte normen er likevel klar: Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme.

Nullstilling av bolig.
Uansett hva som er årsaken til et nedsatt eller rett og slett skadelig inneklima vil vi finne en løsning. La oss ta prøvene og finne årsak og løsning for deg.
Enviroclean dokumenterer prosessen og finner utbedringsbehovet før en nullstilling av et helseskadelig inneklima.