Vi har forenklet prosessen for nullstilling hos veterinær.

Desinfisering med hydrogenperoksid er en allerede godkjent og anbefalt metode for å hindre spredning av smitte mellom dyr på veterinærklinikk og dyrehotell. Ved behandling av dyr med smittsom sykdom skal alt utstyr og alle behandlingsrom desinfiseres og pasient isoleres før man kan ta imot neste pasient.

Vi har lang og spesifikk erfaring med å rådgi rundt denne prosessen for å garantere full effekt og minimalisere utbrudd og smittefare.

I en slik prosess er det viktig å sørge for nøye rengjøring av utstyr, behandlingsrom og tilstøtende lokaler. Deretter rengjøring av transportmidler. Deretter kommer full behandling med hydrogenperoksid av alle lokaler, med sporedrepende protokoll LOG6.
Metodens effektivitet er verifisert under faktiske utbrudd, med kontroll/verifisering av Mattilsynet.

Hydrogenperoksid « NO TOUCH» er særdeles godt egnet for pre-desinfisering av nye behandlingsrom/laboratorier hvor lokalene skal sikres med "Nullstilling" før de tas i normal bruk.

Ved å benytte vårt "PetSafe" team kan dere raskt sikre lokaler og utstyr mot bakteriell og virusbasert smitte mellom "gjestene".

 

Råd om smittebeskyttelse til klinikker fra Veterinærinstituttet i forbindelse med hundesykdom.

Så lenge årsaken til sykdommen ikke er identifisert, kan det foreløpig ikke gis spesielle behandlingsråd til veterinærer som behandler hunder med hemoragisk gastroenteritt.

Godt smittevern vil kunne forhindre eventuell smitte til andre hunder. Mattilsynet anbefaler følgende:

  • Unngå at hunder med oppkast og/eller diaré venter på venterommet, be dem heller vente i bilen til du er klar til å ta dem inn på klinikken. Et alternativ er å undersøke hunden i bilen. Et skilt på døren med oppfordring om å ta kontakt i resepsjonen før hunden tas inn kan være et godt råd.
  • Dersom hunden må legges inn på klinikken for behandling bør de, hvis det er mulig, tas inn gjennom en separat inngang. Unngå at hunden kommer i kontakt med andre dyr på veien inn til behandlingsrommet.
  • Bruk hansker, beskyttelsesfrakk og sko-trekk når du undersøker og behandler hunden. Trafikk inn og ut av rommet som hunden oppholder seg på bør begrenses. Skift til andre klær før du eventuelt tar imot en annen pasient.
  • Hvis mulig er det en fordel at kun en veterinær og en dyrepleier har hovedansvar for tilsyn og behandling av disse pasientene. Slik unngår du smitte til andre pasienter.
  • Du som veterinær må i hvert enkelt tilfelle fortløpende vurdere graden av tiltak som skal iverksettes for å unngå smitte i klinikken.
  • Husk rengjøring og desinfeksjon av rom og utstyr etter at hunden har forlatt klinikken.
  • God håndhygiene hos alle ansatte på klinikken er en selvfølge.