Desinfksjonsroboter
Q-Jet serien fra Sanosil.

Manuell utføring av desinfeksjon
I tillegg til å tilby roboter hvor sykehuset selv opererer prosessen
tilbyr vi en løsning der vi manuelt desinfiserer arealer ved behov.

Preventivordninger eller alarmberedskap
Vi tilbyr utrykningstjeneste ved avdelingssmitte eller andre
akuttsituasjoner, og ønsker å være en samarbeidspartner ved
gjennomføring av preventivt vedlikehold.

Implementering av vannrensesystemer for helse og
veterinær sektor.