Stallmiljøer kan kontamineres med smittestoff som lett smitter til dyr som oppholder seg i lokalene. Salmonella og Kverke er sykdommer som smitter lett. Smitteveier er oftest via oral inngang.

Ved mistanke eller bekreftelse på smittsom sykdom.
Har du misstanke eller er din stall allerede båndlagt av mattilsynet. Da er det en del trinn som er vesentlig for å få stallen fristilt for normal drift igjen. Vi har utarbeidet "best Practice" i samråd med Veterinærinstituttet og personell ved Veterinærhøgskolens hesteavdeling som vil hjelpe deg på vei tilbake til normal drift.

I en evt. prosess er det viktig å sørge for nøye rengjøring av staller og tilstøtende lokaler. Deretter rengjøring av transportmidler/bil. Deretter full behandling med hydrogenperoksid av staller og transportmidler, med sporedrepende protokoll.
Metodens effektivitet er verifisert under faktiske utbrudd, med kontroll/verifisering av Mattilsynet.

Hydrogenperoksid « NO TOUCH» er særdeles godt egnet for pre-desinfisering av nye dyrestaller/laboratorier hvor lokalene skal sikres med "Nullstilling" før de tas i normal bruk.

Referanser: Veterinærhøyskolen i Oslo - NMBU - Hesteavdelingen.