HYDROGENPEROKSID (H2O2)
Desinfeksjonsmiddel, oppfunnet i 1818 av franske Louis Jacques Thenard. H2O2 er Ikke toksisk, og er meget effektivt som desinfeksjonsmiddel og har et bredt anvendelses område.

Vi benytter "Cold fog" metode med H2O2 som har bred dokumentasjon på fjerning av smittestoff. Metoden virker bredspektret.
Gass HPV – benytter normalt kun ren hydrogenperoksid på 30-35%.
Aerosol aHP – brukes med 5 -12% styrke med ulike tileggsstoffer.
Vi bruker hydrogenperoksid aHP i 5% og benytter fleksible teknologier for å levere det beste og mest effektive desinfeksjons resultatet.

Våre desinfeksjons-eksperter nyttegjør også teknologi som kompenserer for tyngdekrafts påvirkningen. Dette betyr at vi ikke har de samme begrensningene som andre systemer i markedet

Enviroclean har over en lang periode høstet erfaring fra de fleste segmenter og desinfeksjonsutfordringer. Selskapets faglige panel har jobbet med problemstillinger knyttet til desinfeksjon i 25 år.

Fra automatiske roboter til manuell spredning  av Hydrogenperoksid.


Hva gjør Hydrogenperoksid egnet for desinfisering?

Hydrogenperoksid (H2O2) har en meget god drepeeffekt på bakterier, virus, sporer og sopp som skaper problemer for inneklima generelt.

Hvordan virker Hydrogenperoksid?

Hydrogenperoksid (H2O2) angriper celleveggen på virus eller bakterien. Ved en 3 trinns syklus vil dråpene trenge igjennom celleveggen og rive i stykker DNA materialet inni hver celle. Dette dreper cellens evne til å formere seg og dermed stoppes smitte. Ved 3 ganger påføring av Hydrogenperoksid vil man oppnå en såkalt LOG6 effekt. Log6 reduksjon. Dette betyr at 99,9999% av mikrobene, i form av bakterier sporer eller virus, er drept og at nivået nå er så lavt at smitte ikke vil forekomme.

Er Hydrogenperoksid farlig for oss eller omgivelsene?

Hydrogenperoxid i en konsentrasjon på 5% er definert som "irriterende" og ikke giftig og kan dermed håndteres av personell samt spres ved hjelp av roboter. Den påførte væsken omdannes raskt til vann etter sin virkning og lokaler som har gjennomgått desinfisering med Hydrogenperoksid vil derfor kunne benyttes kort tid etter siste syklus av påføring. Væsken eller "tåken" (aerosolen) har ikke ødeleggende effekt på inventar eller annet utstyr som står i rommet. Dette gjør den generelt bedre egnet enn alternative desinfiseringsmetoder som benytter f.eks. UV-lys, sprit eller gift.

Hvordan avdekkes det om en bygning har et usunt inneklima:

Årsaksforhold til usunt inneklima kan ofte avdekkes ved visuell kontroll. Samtaler med klienter vil ofte avdekke klare koblinger mellom fysiske plager/ubehag og forekomster av mikrober som har en skadelig effekt på inneklimaet.

Det benyttes også såkalte "Sniffere" og "DipSlides" En sniffer er et apparat som rett og slett "lukter"/måler mikrobekonsentrasjon i luften i et rom.

Dipslides benyttes for å kartlegge mikrober på overflater, typisk vegger og gulv. Disse strykes først mot oveflatene før de går videre til en inkubator der mikroorganismene blir dyrket frem (formerer seg). Sluttresultatet gir som regel et godt bilde av mikrobielle årsaker til et usunt inneklima.