Virker metoden mot Corona? Ja!!! Dette er det eneste spørsmålet vi får om dagen og ikke bare kan vi svare bekreftende på det, men vi kan også stå inne for at metoden er den mest effektive når det kommer til sikker og rask desinfisering.

 
Enviroclean  Solutions leverer desinfeksjonsløsninger ved bruk av hydrogenperoksid. Løsningen baserer seg på "Cold Fog" prosess og vi har tilpasset metoden til bl.a. bil, buss, tog,  café og restaurant, helse, offentlige institusjoner og kontorbygg, samt private hjem.
Vår målsetning er alltid å løse utfordringen med best mulig tilpasset verktøykasse. Vi utarbeider også "Best Practice" rådgivning og jobber sammen med kunde for å minimere utbruddsfare. Vi har et samarbeide med ytterligere en utførende enhet slik at vi kan stille team til rådighet raskt.

Enkle raske områder som bør få jevnlig desinfisering

Bil og taxi

Buss og annen persontransport

Ambulanse og syketransport

Tog

Offentlige toaletter

Bensinpumper etc.

Café og restaurant

Venterom

små rom for barnepass

Bistand til å forebygge og håndtere koronasmitte i bygg

Koronasmitten øker i omfang og organisasjoner, bedrifter og privatpersoner rammes direkte og indirekte. Det er viktig å holde seg løpende oppdatert og følge hygienerådene og reiserådene som gis av myndighetene. I tillegg bør det foreligge planer for hvordan organisasjonen skal forebygge smitte i sine bygg, samt hvordan man skal håndtere en smittesituasjon.

Kompa som oppererer som et uavhengig kompetansesenter for rådgivning rundt smitte og tiltak kan sammen med Enviroclean bistå med risikoanalyse og planer for forebyggende tiltak, samt beredskap og prosjektledelse i forbindelse med desinfeksjon av bygg. 

Les mer på Kompas egne sider:


Forebygging – det viktigste tiltaket

Hva kan gjøres internt på bygget for å forebygge smitte? Først og fremst må man kjenne bygget for å kunne forebygge på en mest mulig effektiv måte. Kompa bistår med en kartlegging hvor bygget gjennomgås i detalj for å kartlegge:

  • Risikosoner/anlegg

  • Bruken av bygget

  • Risikogrupper

  • Dagens rutiner for rengjøring og personlig hygiene

  • Basert på dette gjøres en risikoanalyse, hvor sannsynlighet og konsekvens av kontaminering av ulike områder vurderes. Det kan dermed iverksettes gode forebyggende rengjøringstiltak basert på kunnskap om hvor risikoen er høyest.

Hva gjør man om et bygg kontamineres av koronasmitte?

Dersom smitte oppstår i et bygg med mange besøkende, ansatte eller beboere, kan det oppstå et behov for desinfeksjon av hele eller deler av bygningsmassen. Det vil da være behov for rask mobilisering av kvalifisert personell, riktig desinfeksjonsutstyr og verneutstyr. Det må også foreligge fastlagte rutiner for gjennomføring av desinfeksjon. Målet er å håndtere uønskede hendelser raskt og riktig for å komme tilbake i normal drift raskest mulig.

Kompa og Enviroclean bistår med tiltaksplan for koronahåndtering

Kompa kan med sitt nettverk og sin kompetanse være en prosjektleder, koordinator, og faglig bistand slik at dere er godt forberedt dersom det oppstår behov for desinfeksjon av bygningsmasser. Ved å inngå en avtale med oss lager vi tiltaksplaner for koronahåndtering. Ikke minst bistår vi med å anskaffe riktig utstyr og desinfeksjonsmiddel og kvalifisert personell til utførelse, som kan stå i beredskap og rykke raskt ut ved behov. Noe av dette begynner allerede å bli mangelvare.

Hva sier FHI?


Enviroclean Solutions har i samarbeid med Kompa laget en enkel informasjonspakke for "smittevern ABC" Dette er materiell som skal benyttes ute hos bedrifter i resepsjonsområder og ellers rundt i lokalene hvor det vil være naturlig å minne besøkende på enkle smittevernregler. Pakken kan benyttes i alle lokaler hvor man tar imot eller samler mange mennesker i løpet av en dag. Folkehelseinstituttet sier at de enkle påminnelsene om hva som er viktig i forhold til hygiene, kontakt og ellers rådgivning vil bidra til å minimere smitte.

Pakken inneholder:

  • 2 stk roll-up
  • 3 stk A4 infostands
  • 500 A5 miniguids brosjyrer
  • 100 etiketter for påminnelse

Pris: 5.900,- eks. mva og frakt.

Hydrogenperoksid er ifølge ny rapport effektivt mot Coronavirus / SARS-CoV2 / COVID 19 / 2019-nCoV.

Coronaviridae belong to the enveloped viruses and are therefore not particularly resistant to disinfectants.

Sanosil Disinfectants S003, SanoClean AR, S006, S010 and S015 are effective against Coronavirus

The Coronaviridae are a virus family within the order Nidovirales. Their representatives cause very different diseases in different vertebrates such as mammals, birds and fish. Coronaviruses are genetically highly variable, and individual virus species can infect several host species by crossing the species barrier.

Such species transitions have led to infections in humans with, among other things, the SARS-associated coronavirus (SARS-CoV) – the pathogen that caused the 2002/2003 SARS pandemic – and the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), which appeared in 2012.

A cluster of pneumonia observed in the Chinese city of Wuhan around the turn of the year 2019/2020 is also attributed to a previously unknown coronavirus, which was given the provisional name 2019-nCoV. In humans, the human coronavirus species is of particular importance as a pathogen causing mild respiratory infections (colds) and severe acute respiratory syndrome.Vi har utarbeidet rutiner og rådgivning rundt segmenter som har behov for desinfisering.

Veterinær

Les mer

Inneklima

Les mer

Bytte bolig

Les mer

Stall & Hest

Les mer

Arbeidsmiljø

Les mer

Sykehus

Les mer


Desinfisering og inneklima

Enviroclean Solutions leverer desinfeksjonsløsninger tilpasset helse, veterinær, offentlige institusjoner som skoler og barnehager, samt private hjem. Innenfor bolig har vi et eget produkt som vi kaller "Nullstill" dette tilbyr vi ved kjøp/salg av bolig.

Hva er aerosol desinfeksjon i hele rommet?

Aerosol desinfeksjon er en metode der et desinfeksjonsmiddel blir pulverisert til ultrafine dråper og blåst ut i luften. Metoden kalles "Cold Fog". Når dråpene har satt seg på overflaten, begynner disse desinfiserende dråpene å ha drepende effekt på utfordringen.

Spesielt viser denne metoden seg å være vellykket innen human-, veterinær- og tannlegemedisin (fremfor alt for å bekjempe resistente mikroorganismer som MRSA og / eller nosokomiale infeksjoner), så vel som i næringsmiddelindustrien. Innenfor veterinærsektoren har vi gjennomført dokumenterte oppdrag for fjerning av utbrudd av bl.a. Salmonella i stall og opperasjonsstuer.

Vi nyttiggjør bruk av eksisterende teknologi på en ny og effektiv måte, både med tanke på fleksibilitet, kostnader og desinfiseringsresultat. Vårt team har både automatiske desinfeksjons roboter og turbindrevne Back Packs i verktøykassen. Vårt mål er alltid å levere den best tilpassede løsningen med utgangspunkt i Cold Fog metodikk - ”No touch” H2O2

Løsningene har dokumentert virkning på:
• Bakterier (G.neg og G.pos)
• Sopp, spesielt mugg og sporer i fuktige miljøer.
• Virus (Salmonella - MRSA - Noro ++)
• Bakteriesporer