Enviroclean  Solutions leverer desinfeksjonsløsninger ved bruk av hydrogenperoksid. Løsningen baserer seg på "Cold Fog" prosess og vi har tilpasset metoden til bl.a. veterinær, helse, offentlige institusjoner og bygg, samt private hjem.
Vår målsetning er alltid å løse utfordringen med best mulig tilpasset verktøykasse. Vi utarbeider også "Best Practice" rådgivning og jobber sammen med kunde for å minimere utbruddsfare.

Vi har utarbeidet rutiner og rådgivning rundt segmenter som har behov for desinfisering.

Veterinær

Les mer

Inneklima

Les mer

Bytte bolig

Les mer

Stall & Hest

Les mer

Arbeidsmiljø

Les mer

Sykehus

Les mer


Desinfisering og inneklima

Enviroclean Solutions leverer desinfeksjonsløsninger tilpasset helse, veterinær, offentlige institusjoner som skoler og barnehager, samt private hjem. Innenfor bolig har vi et eget produkt som vi kaller "Nullstill" dette tilbyr vi ved kjøp/salg av bolig.

Hva er aerosol desinfeksjon i hele rommet?

Aerosol desinfeksjon er en metode der et desinfeksjonsmiddel blir pulverisert til ultrafine dråper og blåst ut i luften. Metoden kalles "Cold Fog". Når dråpene har satt seg på overflaten, begynner disse desinfiserende dråpene å ha drepende effekt på utfordringen.

Spesielt viser denne metoden seg å være vellykket innen human-, veterinær- og tannlegemedisin (fremfor alt for å bekjempe resistente mikroorganismer som MRSA og / eller nosokomiale infeksjoner), så vel som i næringsmiddelindustrien. Innenfor veterinærsektoren har vi gjennomført dokumenterte oppdrag for fjerning av utbrudd av bl.a. Salmonella i stall og opperasjonsstuer.

Vi nyttiggjør bruk av eksisterende teknologi på en ny og effektiv måte, både med tanke på fleksibilitet, kostnader og desinfiseringsresultat. Vårt team har både automatiske desinfeksjons roboter og turbindrevne Back Packs i verktøykassen. Vårt mål er alltid å levere den best tilpassede løsningen med utgangspunkt i Cold Fog metodikk - ”No touch” H2O2

Løsningene har dokumentert virkning på:
• Bakterier (G.neg og G.pos)
• Sopp, spesielt mugg og sporer i fuktige miljøer.
• Virus (Salmonella - MRSA - Noro ++)
• Bakteriesporer